Informacje prasowe

Zmiana dostawcy mediów – Czego obawiają się Polacy?

Wolny rynek dostawców mediów w Polsce pozwala na wybór dowolnego dostawcy przez konsumenta. Nie wszystkie oczywiście media dają taką możliwość, ale te najbardziej popularne i obciążające domowy budżet na szczęście tak. Jak wynika z raportu platformy MAM „Media i rachunki” – 84% Polaków nigdy nie zmieniło dostawcy prądu, a 86% – gazu, choć średnie rachunki za nie wynoszą odpowiednio 125 zł i 60 zł. Co zatem, mimo ponoszenia tak wysokich kosztów, najczęściej stoi na przeszkodzie do dokonania zmiany i uzyskania lepszych warunków?

Mimo, iż rachunki za media stanowią już prawie 1/4 domowego budżetu rozporządzalnego i pochłaniają tyle samo środków, co wydatki przeznaczane na zakup żywności[1], to Polacy są generalnie zadowoleni z dostawców mediów i w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli chodzi o nośniki energii, nie skłaniają się do ich zmiany. Liczba zadowolonych konsumentów waha się w granicach 60-70% w zależności od medium, zaś niezadowoleni stanowią zaledwie 7-10%.

Czy Polacy zmieniają dostawców mediów?

Według danych z raportu platformy do obniżania i opłacania rachunków za media MAM, 84% Polaków nigdy nie zmieniło dostawcy prądu, a 86% – gazu. Jak wynika z danych URE (Urząd Regulacji Energetyki) do końca lipca 2018 r. liczba konsumentów, którzy zmienili dostawcę energii elektrycznej wynosiła niemal 583 000[2], zaś do końca czerwca 2018 r. na zmianę dostawcy gazu zdecydowało się w sumie niemal 170 000 odbiorców[3]. Biorąc pod uwagę od ilu lat polscy konsumenci mają taką możliwość, wyraźnie widać, że niewielu z nich zdecydowało się dotychczas na taki ruch. Inaczej jest w przypadku np. operatorów telefonicznych. Ponad 61% Polaków zmieniło dostawcę tej usługi. Więcej niż połowa respondentów badania platformy MAM (54%) zmieniła także dostawcę telewizji i internetu (58%).

Co skłania do zmiany?

W przypadku zmiany dostawcy prądu i gazu Polacy kierują się głównie kwestiami finansowymi – z tego powodu kiedykolwiek zmiany dokonała ponad połowa (51%) respondentów. Równie często biorą pod uwagę inne proponowane warunki. Zastanawia fakt, że aż 33% spośród osób, które zmieniały dostawcę prądu, nie wie, dlaczego to zrobiło. Można wnioskować, że osoby te zostały namówione do zmiany, na przykład przez konkurencyjnego sprzedawcę.

Umiarkowana świadomość konsumentów

Dlaczego Polacy nie zmieniają dostawców energii elektrycznej? Jednym z powodów może być fakt, że zwyczajnie nie wiedzą że mogą to zrobić. Tylko 54% badanych zdaje sobie sprawę z możliwości zmiany dostawcy prądu, mimo iż prawo pozwala na to od wielu lat. Brak wiedzy na ten temat może być efektem państwowego monopolu (na dostawę niektórych mediów), który funkcjonował w Polsce przez wiele lat.

Bariery związane ze zmianą

Jednym z głównych czynników blokujących Polaków przed zmianą dostawców mediów jest strach. Jak wynika z badań platformy MAM 32% respondentów obawia się uciążliwego procesu, 27,2% martwi się pogorszeniem jakości usług, a 26,3% obawia się wyższych kosztów po zmianie. Polaków przed zmianą dostawców powstrzymują także nieznajomość innych ofert (41,9%), brak satysfakcjonujących ofert na rynku (37,5%) oraz zawiłe procedury towarzyszące procesowi przeniesienia usług (37,4%).

Biorąc pod uwagę deklaracje polskich konsumentów, związane z kwestiami zmiany dostawców mediów widać, że wiedza na ten temat powinna zostać jak najszybciej uzupełniona. Zbliżające się podwyżki cen różnych mediów skłonią ich bowiem do poszukiwania lepszych ofert, oszczędności i optymalizacji kosztów. Poza samą zmianą dostawcy konsumenci mogą również korzystać z innych, dostępnych na rynku narzędzi, które pozwalają w realny sposób wpływać na wysokość rachunków za poszczególne media. A coraz częściej są to rozwiązania oferowane nie tylko przez samych dostawców mediów.

[1] GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”, marzec 2018 r.

[2] https://www.ure.gov.pl/pl/wskazniki-dane-i-anali/zmiana-sprzedawcy-moni/4776,Energia-elektryczna.html – Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VII 2018 r. – dokument do pobrania ze strony

[3] https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7653,Liczba-zmian-sprzedawcow-gazu-na-koniec-II-kwartalu-2018-r.html